Economie

Provincie Groningen maakt €7,5 miljoen vrij voor innovatievoorzieningen op Campus Groningen

De provincie Groningen maakt €7,5 miljoen vrij om te investeren in Campus Groningen. Via het fonds Shared Facility Capital wordt dat geld geïnvesteerd in shared facilities op de Campus. Zo worden er nieuwe innovatiefaciliteiten voor startups mogelijk, en nieuwe R&D-afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling.


Leestijd: 2 minuten

Provincie Groningen maakt €7,5 miljoen vrij voor innovatievoorzieningen op Campus Groningen
Provincie Groningen maakt €7,5 miljoen vrij voor innovatievoorzieningen op Campus Groningen

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “De provincie Groningen vindt het belangrijk dat deze zogenaamde shared facilities worden gerealiseerd. Zo kunnen ze voor een lange periode hun toegevoegde waarde laten zien op de Campus en voor de regio. De realisatie van het Shared Facility Capital zal naar verwachting de impact van de reeds aanwezige open innovatiefaciliteiten – Innolab Agrifood en Innolab Chemistry & Engineering – vergroten.”
 
Samen investeren in shared facilities

Om te investeren in de groei van Campus Groningen is in september 2020 het Campus Community Fund (CCF) gelanceerd. Dat is een platform voor financiering, met partners zoals de NOM, Rabobank Stad en Midden Groningen en Campus Groningen.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de investeringsstrategie van het CCF heeft de provincie Groningen vanuit het Investeringsfonds Groningen (IFG) € 7,5 miljoen vrij gemaakt om hieraan bij te dragen. Dit heeft inmiddels geleid tot de medefinanciering van het Innolab Chemistry & Engineering, dat begin 2022 zal worden geopend.

Jan Martin Timmer, Fondsmanager van het IFG, licht toe: “Deze faciliteiten moeten als uitgangspunt hebben dat meerdere bedrijven er gebruik van kunnen maken en dat het de verbinding op de Campus en in de regio tussen bedrijven versterkt. Ook kijken we of er met de faciliteit een gezond verdienmodel is te realiseren zodat continuïteit is geborgd.” Per initiatief zal worden beoordeeld of het passend is binnen de gezamenlijke strategie. Hiervoor werkt IFG nauw samen met de partners in het CCF.
 
Over het Investeringsfonds Groningen

Provincie Groningen heeft in 2015 IFG gelanceerd. Het investeringsfonds wordt beheerd door de NOM, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, en neemt deel in andere investeringsfondsen. Dit kunnen fondsen zijn die vanuit de regio zijn opgezet, maar ook fondsen van buiten de regio. 

Het IFG werkt al jaren nauw samen met belanghebbenden in en rond de Campus en heeft inmiddels via fondsen onder andere geïnvesteerd in het UMCG Protonentherapiecentrum en Innolab Groningen.