Economie

RUG luidt op 6 april de noodklok

De Rijksuniversiteit gaat op 6 april samen met dertien andere universiteiten de noodklok luiden. De universiteiten staan namelijk onder druk door structurele onderfinanciering en een stijgend aantal studenten. De universiteiten gaan de hele dag actie voeren.


Leestijd: 1 minuut

De RUG gaat onder de noemer ‘Op naar een Normaal Academisch Peil’ de politiek vragen om het niveau van hoogwaardig academisch onderwijs te beschermen. Er moet structureel 1,1 miljard euro beschikbaar komen voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, zodat Nederland haar innovatiepositie kan behouden en uitval van docenten en wetenschappers kan voorkomen. In Groningen wordt een bijeenkomst op het Broerplein georganiseerd, waar collegevoorzitter van de RUG Jouke de Vries een korte toespraak zal houden.

In een persbericht valt te lezen dat het water bij de universiteiten tot aan de lippen staat. Het aantal studenten neemt al jaren sterk toe, terwijl de financiering per student achterblijft. Met als gevolg dat er te weinig tijd en geld beschikbaar is om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven. Veel docenten doen noodgedwongen hun onderzoek in de avonduren of het weekend. Door de structurele onderfinanciering moeten universiteiten te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs verarmt, doordat deze docenten geen onderzoek kunnen doen. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs.

Actie in Groningen
Op initiatief van WOinActie is een brede coalitie ontstaan die op dinsdag 6 april in universiteitssteden lokale acties houdt en samen een landelijke actie in Den Haag organiseert. In Groningen zal de voorzitter van het College van bestuur een toespraak houden op het Academieplein, om half 2. Verder zullen in de stad bekende Groninger standbeelden, waaronder de sokkel van Aletta Jacobs, worden voorzien van een academische baret.