Economie

Voortzetting en uitbreiding steun cultuursector in 2022

De provincie stelt in 2022 opnieuw een steun- en stimuleringspakket beschikbaar voor de cultuursector. Culturele en creatieve zelfstandigen kunnen subsidie krijgen voor bijscholing, opdrachten en bij het maken van nieuwe cultuurprojecten. Ook is er een schadepakket voor gesubsidieerde culturele instellingen om tekorten aan te vullen. Er is ruim € 1.3 miljoen beschikbaar.


Leestijd: 2 minuten

“Met een overzichtelijke administratie haal je zo veel meer uit je bedrijf”
“Met een overzichtelijke administratie haal je zo veel meer uit je bedrijf”

Stimuleringspakket zzp'ers

Met een stimuleringspakket van € 955.000 richt de steun zich met name op culturele en creatieve zzp'ers in de provincie Groningen. Zelfstandigen worden zwaar getroffen door de crisis. Het aantal opdrachten neemt af en zzp'ers komen vaak niet in aanmerking voor steunmaatregelen van het Rijk. Het pakket is een voortzetting van bestaande steun- en stimuleringsmaatregelen uit 2021 en is uitgebreid met een creatieve voucherregeling en een Snelloket. De voucherregeling wordt uitgevoerd door Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en de andere regelingen door de Kunstraad Groningen. Het Snelloket gaat open in het voorjaar van 2022. De andere regelingen zijn al open. Op de websites van deze organisaties is meer informatie te vinden.

Het stimuleringspakket voor zzp'ers bestaat nu uit vier regelingen:

  • Pluspakket Incidentenbudget (€ 530.000): regeling voor meer opdrachten aan Groningse zzp’ers in de professionele culturele sector.

  • Groninger aanvulling op de landelijke Permanente Professionele Ontwikkeling (werktuig PPO) (€ 145.000): regeling voor coaching, scholing of cursus om mee te bewegen met de ontwikkelingen in de cultuursector. Deze regeling is bedoeld voor zowel culturele makers als ondersteunend personeel.

  • Snelloket (€ 150.000): regeling voor Groninger podiumkunstenaars, makers en zzp'ers om in coronatijd kleine projecten voor publiek te realiseren die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Vergelijkbaar met de Snelloket-rondes bij de Kunstraad in 2021.

  • Creatieve voucherregeling zzp'ers (€ 125.000): Regeling voor Groningse creatieve zzp'ers en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) voor samenwerking bij de ontwikkeling of innovatie van een product, dienst of de organisatie.

Schadepakket

Culturele instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis komen weer in aanmerking voor financiële steun. Dit geldt uitsluitend voor culturele instellingen die een structurele subsidie ontvangen van de provincie Groningen. Voor deze instellingen is ruim € 316.000 beschikbaar. Deze steun is bedoeld om tekorten uit de eerste helft van 2021 aan te vullen en te verzekeren dat deze instellingen overeind en gezond blijven.

Budget

Het budget voor 2022 komt van een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), het Coronafonds van de provincie Groningen en overgebleven budgetten van de regelingen Amateurkunst, Cultuurparticipatie en Erfgoed en PPO Kunstraad uit 2021.