Economie

Partnerbijdrage

Zorgen om ouderenzorg in de krimpregio’s

Krijgen ouderen met een gezondheidsbeperking straks nog wel de zorg die zij nodig hebben? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht deze vraag in het recent verschenen onderzoek ‘wat als de zorg wegvalt’. Vooral in de krimpregio’s, zoals Oost-Groningen, zullen hulpbehoevende ouderen veel merken van de veranderingen in het zorglandschap.


Leestijd: 2 minuten

Ook in Groningen is er een toename in de vraag naar zorg en blijft het tekort aan zorgpersoneel – ondanks landelijke verbeteringen – groot. Nu ouderen zo lang mogelijk thuis (moeten) blijven wonen, komt er steeds meer druk te liggen op de mantelzorgers. Een groot deel van de ouderen met een gezondheidsbeperking zal ondersteund worden door mantelzorgers van hun eigen leeftijd.

Het SCP stelt in eerder onderzoek (Mantelzorgers in het vizier) dat er steeds minder mantelzorgers beschikbaar zullen zijn per zorgvragende oudere. Waar één mantelzorgontvanger in 2018 nog kon rekenen op vijf mantelzorggevers, loopt dat aantal in 2040 terug naar drie gevers op één mantelzorgontvanger. En omdat de groep mantelzorgers veelal bestaat uit ouderen, bij wie de kans aanwezig is dat ze zelf ook te maken krijgen met gezondheidsklachten, is het nog maar de vraag of dit cijfer wel haalbaar is.

De 50-plusser van nu is weliswaar veel mobieler en ook veel vitaler dan de 50-plusser van vroeger, maar de kans op ouderdomskwalen blijft in grote mate aanwezig. Artrose, afname van spierkracht en problemen met het zicht of gehoor zijn enkele van die klachten. Vooral de ouderen zonder sociaal netwerk voor mantelzorg komen in de problemen. Van ouderen wordt daarom steeds meer verwacht dat zij een beroep doen op familie, vrienden of zelfs de buren voor lichte zorgvragen. Wie relatief weinig zorg nodig heeft (de klachten zijn niet ernstig genoeg voor intensieve begeleiding) komt niet in aanmerking voor een plek in een verpleeghuis. En als er wel een indicatie is voor een verpleeghuis, dan is het nog maar de vraag of er wel voldoende ruimte is.

Voor veel ouderen kan het daarom verstandig zijn om de eigen woning aan te passen. Een toekomstbestendig huis helpt namelijk om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) noemt het verlagen of verwijderen van drempels, het aanpassen van de badkamer en het verbreden van deuren als enkele, weinig ingrijpende maatregelen die genomen kunnen worden.

Ouderen die een slaapkamer op de bovenverdieping hebben en die niet naar beneden kunnen verplaatsen, hebben veel baat bij een traplift. Een traplift zorgt er niet alleen voor dat zij veilig naar boven kunnen, maar maakt het ook makkelijker voor de thuiszorg om zorg te organiseren. Zo kunnen ouderen, ook als zij een klein sociaal netwerk hebben, toch zo lang mogelijk thuis blijven wonen.