Innovatie

Bouw innovatieve staalrecyclingfabriek PMC in Delfzijl gestart

Purified Metal Company (PMC) is onlangs begonnen met de bouw van haar circulaire staalfabriek in Delfzijl. Deze gaat op jaarbasis tot 150.000 ton verontreinigd staalschroot verwerken tot nieuwe grondstof. De nieuwe recyclingfabriek, die in 2020 operationeel zal zijn, levert naar verwachting circa 68 directe arbeidsplaatsen op.


Leestijd: 2 minuten

Bouw innovatieve staalrecyclingfabriek PMC in Delfzijl gestart
Bouw innovatieve staalrecyclingfabriek PMC in Delfzijl gestart

PMC heeft een wereldwijd nieuw en gepatenteerd proces ontwikkeld waarmee het verontreinigd staal kan recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor de staal- en gieterij industrie. Deze methode is volgens het bedrijf niet alleen veiliger voor mens en milieu, maar zorgt er ook voor dat verontreinigd staal op een veilige manier verwerkt wordt en een nieuwe bestemming krijgt. Met de bouw van de fabriek in Delfzijl zet PMC dit recycleproces letterlijk en figuurlijk in werking.

Gesloten installatie
In een gesloten installatie wordt vanaf volgend jaar met asbest, zware metalen of organische componenten vervuild staalafval verhit tot 1500 graden. Daardoor worden asbestvezels onschadelijk gemaakt en worden andere ernstige vervuilingen afgevangen en onschadelijk gemaakt in een geavanceerde rookgasreinigingsinstallatie. Wat overblijft is gereinigd staalschroot, een bruikbare grondstof voor de staalindustrie. Ook het asbest, dat is omgezet naar een zand- en glasachtig product, kan worden gebruikt als funderingsmateriaal in de bouw.

Van gevaarlijk afval tot hoogwaardige grondstof
Tot het verbod in 1993 werd asbest met staal ruim toegepast in Nederland. Bijvoorbeeld in hittebestendige pakkingen, maar ook is veel asbest verwerkt in olie- en gasplatforms in de Noordzee die de komende decennia grootschalig worden afgebroken. Daarnaast zit asbest op de gaspijpleidingen die voor 1993 zijn aangelegd.

Veel van deze asbesthoudende staalproducten worden gewoon gestort, omdat schoonmaken te duur is of technisch nog onmogelijk. Ook zware metalen kunnen in hetzelfde proces worden gescheiden van het staal. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwik dat vrijkomt bij de productie en transport van aardgas. Maar ook om Chroom 6, dat recent in het nieuws is geweest, omdat het in verf op brugconstructies van Rijkswaterstaat gevonden wordt.

Het reinigen is duur of technisch onmogelijk. PMC brengt daar verandering in. Het circulaire proces zet gevaarlijk afval om in hoogwaardige grondstoffen. Tijdens het proces wordt de asbestvezel vernietigd en vormt het geen gevaar meer voor mens en milieu. Alle ander vervuilingen worden afgevangen en onschadelijk gemaakt.

Het gerecyclede staal is bovendien een hoogwaardige grondstof die ingezet kan worden door staalfabrikanten om nieuwe staalproducten te produceren. Niet alleen lost PMC daarmee een afvalprobleem op, maar ook stoten fabrieken die de blokken van PMC gebruiken de helft minder CO2-uitstoot uit als fabrieken die staal produceren uit ijzererts.