Cultuur & Uitgaan

Meerdere partijen pleiten voor maatschappelijke dienstplicht Groningse jongeren

Een maatschappelijke diensttijd voor alle jongeren in de gemeente Groningen. Daarvoor dienen het CDA, De Partij Voor Het Noorden en de PVV een voorstel in. De afgelopen jaren vond al een kleinschalige pilot plaats op voorstel van de ChristenUnie.


Leestijd: 1 minuut

Meerdere partijen pleiten voor maatschappelijke dienstplicht Groningse jongeren
Meerdere partijen pleiten voor maatschappelijke dienstplicht Groningse jongeren

De partijen merken op dat vrijwilligerswerk jongeren leert dat een sterke samenleving betrokkenheid van alle burgers vraagt. “Daarmee zorgt de verplichte maatschappelijke diensttijd dus voor de verbinding met de maatschappij, maar ook voor versterking van het besef van normen en waarden”, aldus de partijen. 

De partijen wijzen in de motie ook op de evaluatie van de pilot, die aangeeft dat zowel bij de jongeren als bij de vrijwilligersorganisaties positieve effecten zijn behaald. “We zien dat met het huidige vrijblijvende karakter vooral hoogopgeleide jongeren meedoen. Dat is zonde, omdat een maatschappelijke dienstplicht voor iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren”, aldus CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan. 

Het CDA wil dat Groningen landelijk voorop gaat lopen op dit gebied en zich inzet om elke jongere ervaring te laten opdoen met vrijwilligerswerk. “We moeten elkaar weer gaan ontmoeten, elkaars normen en waarde leren kennen en hier weer van leren. Duidelijk maken dat alle privileges in dit land gepaard gaan met verantwoordelijkheden. Kortom: Zorgen voor en met elkaar”, besluit De Haan.