Wonen

Groningen lukt het niet voldoende woonruimte te vinden voor statushouders; Gemeenteraadsleden bezorgd

De gemeente Groningen doet haar best, maar slaagt er toch maar niet in om voldoende woonruimte te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Twee fracties in de Groningse gemeenteraad, ChristenUnie en GroenLinks, vinden echter dat de gemeente haar afgesproken doelen wél moet halen, en meer woonruimte moet bieden aan vluchtelingen, en hebben er vragen over gesteld aan het college van B&W.


Leestijd: 1 minuut

Groningen lukt het niet voldoende woonruimte te vinden voor statushouders; Gemeenteraadsleden bezorgd
Groningen lukt het niet voldoende woonruimte te vinden voor statushouders; Gemeenteraadsleden bezorgd

Op 1 januari jl. bleek dat de gemeente Groningen de taakstelling rondom het huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in 2022 niet heeft gehaald. “Het college had er in november al voor gewaarschuwd dat dit moeilijk zou worden en dientengevolge extra maatregelen aangekondigd. Gezien het feit dat de doelstellingen van 2023 opnieuw zijn verhoogd, vragen ChristenUnie en GroenLinks zich af, of dit wel genoeg is”, zo schrijven beide fracties in een toelichting.

“De extra maatregelen voor het huisvesten van statushouders hebben wel hun vruchten afgeworpen,” zo betoogt fractievoorzitter Peter Rebergen (ChristenUnie) de inspanningen van het college, “maar het feit dat we nu al achterlopen én gezien de krapte op de woningmarkt, zijn we er nog lang niet.”

De fractie heeft het college daarom gevraagd terug te kijken op het aantal huisvestingen in het afgelopen half jaar. Daarnaast wil de fractie weten, welke aanvullende maatregelen eventueel kunnen helpen. Rebergen: “De enige manier om de mensonwaardige taferelen rondom Ter Apel in de toekomst te voorkomen, is dat gemeenten hun verantwoordelijkheid pakken. Laten wij als Groningen het goede voorbeeld geven.”

Justine Jones (GroenLinks): “Het is belangrijk dat we de nodige inspanningen plegen om de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders te behalen, zodat we als gemeente Groningen ook hierin ons aandeel leveren.”