Wonen

In krijgt steeds meer klachten over leegstand


Leestijd: 1 minuut

In het jaar 2000 is een aantal wijken in de stad geherstructureerd. Daardoor kwamen sommige wooncomplexen tijdelijk leeg te staan. Het aantal klachten over geluidsoverlast nam hierdoor weliswaar af, maar over de leegstand werd daarentegen meer geklaagd.De medewerkers van In hoorden in 2000 553 klachten, dat waren er veertig meer dan het jaar daarvoor. Vooral de klachten over vervuiling en verloedering namen toe. Dit aantal steeg van 84 tot 105. Ook ergerden bewoners zich in 2000 vaker aan verslaafden. Het aantal woningen dat ontruimd moest worden wegens overlast is gedaald. In 2000 hoefde slechts een woning leeggehaald te worden. In 1999 waren dat er nog acht. Ook het aantal bewoners dat wegens huurachterstanden moest vertrekken, was in 2000 lager dan het jaar daarvoor. Dit aantal daalde van 45 naar 38. Om huisuitzettingen te voorkomen, voert In een actief beleid. En gedeelte van de huurders dat betalingsachterstanden heeft, krijgt bezoek van In om de problemen te bespreken. In 2000 legden medewerkers van In veertig dergelijke bezoekjes af. In al deze zaken bleek het mogelijk om uitzetting te voorkomen. Wel moest achttien keerde deurwaarder ingeschakeld worden.