Wonen

Kerkhoven in Groningen als kans voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit in het Groningse landschap en op de Groninger kerkhoven gaat hard achteruit. Hierdoor worden veel planten, bomen en dieren die van oorsprong in Groningen voorkomen met uitsterven bedreigd. Om deze reden slaan Landschapsbeheer Groningen en Groninger Kerken de handen ineen om de biodiversiteit op kerkhoven te herstellen.


Leestijd: 1 minuut

Kerkhoven in Groningen als kans voor meer biodiversiteit
Kerkhoven in Groningen als kans voor meer biodiversiteit

Vanwege de rust op kerkhoven zijn het dit aantrekkelijke schuil- en broedplaatsen voor allerlei dier- en plantensoorten. Met een goede inrichting en beheer kan een kerkhof daarom een enorme kans zijn voor meer biodiversiteit, zo stellen de samenwerkende partijen.

Landschapsbeheer Groningen en Groninger Kerken gaan in eerste instantie op tien kerkhoven aan de slag om ze zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren. Daarbij worden de beheerders geholpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktische maatregelen en het maken van natuurvriendelijke beheerplannen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ophangen van nestkasten, aanplant van struiken, bomen of bollen of door juist minder vaak te maaien.