Wonen

Noorderzijlvest wil extra waterberging in De Onlanden

Waterschap Noorderzijlvest wil in De Onlanden een extra waterberging realiseren. Er kan nu 7,5 miljoen kuub water in De Onlanden worden opgevangen, maar in de plannen komt daar nog 5,2 miljoen kuub bij. Een verzoek voor de extra opvang is ingediend bij de provincie Drenthe.


Leestijd: 1 minuut

Noorderzijlvest wil extra waterberging in De Onlanden
Noorderzijlvest wil extra waterberging in De Onlanden

De Onlanden is een natuurgebied waar bij heftige neerslag, zoals afgelopen weken, overtollig water opgevangen wordt om de overlast voor de regio te beperken. Omdat de verwachting is dat het vaker en harder extreem gaat regenen, is er extra ruimte nodig voor opvang van water.  Hierdoor kan er bij extreme situaties tijdelijk (een aantal dagen) meer water opgevangen worden, voordat het naar zee wordt afgevoerd. Daarbij zijn de meest kwetsbare gebieden als laatste aan de beurt om extra water op te vangen. In 2025 moet het gebied klaar zijn om extra water te bergen.

Informatiebijeenkomst over de plannen

De plannen en de tpelichting daarop liggen vanaf komende vrijdag acht weken lang ter inzage. Tijdens deze acht weken kan iedereen die dat wil, een reactie indienen op deze stukken, gericht aan Gedeputeerde Staten. Daarnaast vinden gesprekken plaats met diverse belangenorganisaties in het gebied. Ook houdt het waterschap op 22 maart een digitale bijeenkomst en op 29 maart, 5 en 7 april zijn er fysieke informatiebijeenkomsten in Eelderwolde, Roderwolde en Peize. Hier worden de plannen en mogelijke maatregelen besproken en de procedure uitgelegd. M