Wonen

PvdA wil vergaand armoedeplan voor Groningen

Iedere dakloze een dak boven het hoofd, een bouwbudget voor jongeren met schulden, compensatie voor een hoge energierekening en een gemeente die als werkgever het goede voorbeeld geeft en het minimumloon verhoogt naar 14 euro. Dat is het plan van de Groningse sociaaldemocraten, om een serieuze omslag te maken in de aanpak van armoede.


Leestijd: 1 minuut

Zuinige en grote vrachtwagen voor Groningse voedselbanken
Zuinige en grote vrachtwagen voor Groningse voedselbanken

In Groningen groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede en leeft 17 procent van alle volwassen Groningers van een minimuminkomen. “Armoede is een gebrek aan geld, maar het betekent vaak veel meer voor mensen. Bijvoorbeeld sociale uitsluiting, niet mee kunnen doen”, legt PvdA wethouder Werk en Onderwijs Carine Bloemhoff uit. 

Minimumloon van 14 euro en 500 basisbanen

De partij richt zich op tien concrete maatregelen die zich richten op beide aspecten van armoede: bestaanszekerheid door voldoende inkomen en zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. Zo wil de PvdA een minimumloon van 14 euro. Ook wil de partij uiteindelijk 500 basisbanen realiseren in de gehele arbeidsmarktregio Groningen. “Werk blijft wat de PvdA betreft het belangrijkste middel in de strijd tegen armoede”, aldus Bloemhoff.

Kwijtscheldingsregelingen

Verder pleit de PvdA voor het verruimen van kwijtscheldingsregelingen van gemeentelijke belastingen en voor een fonds voor energiearmoede waarmee mensen met weinig geld hun huis kunnen verduurzamen.

Housing First

Een belangrijkpunt voor de partij is ook dat iedereen een huis heeft. Naar succesvol Scandinavisch concept wil de PvdA met ‘Housing First’ alle daklozen in Groningen als eerst een woonruimte geven. 

Pilot inkomen jongeren

Verder wil de partij starten met een pilot waarbij jongeren die in de schulden zitten of dakloos zijn, onvoorwaardelijk een inkomen krijgen uit vertrouwen om hun leven weer op te bouwen. Bushoff: “In Eindhoven zijn ze ondanks protest van VVD-staatssecretaris Wiersma hiermee gestart, dat kan en moet ook in Groningen.”