Wonen

Supporters FC Groningen: ‘Nunë en Davit horen hier!’

Tijdens FC Groningen-AZ hingen er twee spandoeken op de tribune in het stadion van FC Groningen om Nunë en Davit te steunen. “Nunë en Davit horen hier!” staat op een van de spandoeken. Een groep FC Groningen supporters vindt het onbegrijpelijk dat deze twee kinderen uit Groningen uitgezet dreigen te worden naar Armenië en laten met deze actie hun stem horen. “Ze wonen al hun hele leven in de Oosterparkwijk, de wijk waar vroeger het FC Groningen stadion stond, dus ze horen hier!”, aldus een van de supporters.


Leestijd: 2 minuten

Supporters FC Groningen: ‘Nunë en Davit horen hier!’
Supporters FC Groningen: ‘Nunë en Davit horen hier!’

Nunë en Davit
Nunë (9) en Davit (7) zijn in Nederland geboren en wonen al hun hele leven in Groningen. Ze zijn nog nooit in Armenië geweest, spreken de taal niet, kenner er niemand, maar dreigen daar nu heen uitgezet te worden. In 2010 zijn de ouders van Nunë en Davit gevlucht uit Armenië. Na jarenlange procedures om hier te mogen blijven hebben Nunë en Davit in 2019 een beroep gedaan op de verruimde kinderpardon regeling. Deze regeling is in 2019 verruimd om de 'laatste' kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland woonden en aan bepaalde voorwaarden voldeden de mogelijkheid te bieden om in Nederland te mogen blijven, dit ter afsluiting van het kinderpardon.

Na maanden in spanning te hebben gezeten kregen Nunë en Davit enkele dagen voor kerst 2020, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te horen dat ze Nederland uit moeten. De IND geeft als voornaamste reden van afwijzing aan dat de ouders niet altijd “in beeld” zijn geweest bij de IND en dat geen sprake is van een “groot sociaal netwerk”. Om deze redenen dreigen Nunë en Davit nu hun geboorteland te moeten verlaten. Het gezin woont echter sinds juli 2012 al in Groningen, op hetzelfde adres. Daarnaast is een petitie om hen hier in Nederland te laten blijven inmiddels al 24.500 keer getekend, dit aantal stijgt snel. Er zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig om het op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De petitie kan hier ondertekend worden.

Kamervragen
Tweede Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) heeft onlangs samen met Marieke Koekkoek (Volt) Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de dreigende uitzetting van Nunë en Davit naar Armenië. Zij stellen kritische vragen over de dreigende uitzetting en vragen de staatssecretaris om het besluit van de IND te heroverwegen en de kinderen alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Eerder heeft ook burgemeester Koen Schuiling van de stad Groningen op Radio 1 al gezegd “er alles aan te doen om Nunë en Davit in Nederland te houden!".