Nieuws

JOVD Groningen: 'Studentenverenigingen hebben geen advies van Dijkgraaf nodig'

De JOVD Groningen, de jongerenvereniging van de VVD in Groningen, is ontstemd over het advies van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om ook mbo'ers toe te laten tot studentenverenigingen. JOVD Groningen vindt dat studentenverenigingen zelf de vrijheid moeten hebben om te bepalen wie lid wordt.


Leestijd: 1 minuut

JOVD Groningen: 'Studentenverenigingen hebben geen advies van Dijkgraaf nodig'
JOVD Groningen: 'Studentenverenigingen hebben geen advies van Dijkgraaf nodig'

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap pleitte zaterdag in een interview met De Volkskrant voor een herwaardering van het mbo. Hij hekelde de prestatiedruk in het onderwijs in Nederland en zei geschrokken te zijn dat er volgens hem zo weinig samenhang is tussen het mbo en het hoger onderwijs. 

Wat Dijkgraaf betreft moeten mbo-studenten daarom lid kunnen worden bij studentensportclubs en studentenverenigingen. "Studentenverenigingen werken nu al met wachtlijsten en selectieprocedures, daar kan niet nog een extra stroom aan scholieren bij", zegt Thomas Pauwels, voorzitter van JOVD Groningen. 

Een vereniging is een georganiseerde club van mensen met hetzelfde doel of idee. Het is volgens de JOVD Groningen je eigen vrijheid en verantwoordelijkheid om deel te nemen aan een vereniging. De jongerenorganisatie vindt het goed dat studentenverenigingen staan voor hun eigen waarden.

De cultuur die nu binnen de studentenverenigingen, hogescholen en universiteiten heerst is totaal anders dan op een regionaal opleidingscentrum, stelt de liberale jongerenorganisatie. 

De huizencultuur en het typerende verenigingsleven zou in het geding komen volgens de JOVD Groningen. "Het is typisch dat een minister van D66 zich bezighoudt met de naschoolse activiteiten van studenten. Alles binnen een studentenvereniging is gericht op het leven van een student die studeert aan de Hanzehogeschool of aan de Rijksuniversiteit Groningen", vindt Pauwels. 

Het is volgens hem daarom belangrijk dat studentenverenigingen niet zwichten voor de politiek. "Er zijn immers belangrijkere problemen in Nederland dan een minister die zich bezighoudt met naschoolse activiteiten", aldus de voorzitter.