Nieuws

Verdere daling WW in Groningen

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juli verder gedaald. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren er eind juli meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor.


Leestijd: 1 minuut

Eind juli telde Groningen 5.229 WW-uitkeringen, 1,6 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juli af met 112 uitkeringen ten opzichte van vorige maand, een daling van 2,1 procent. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. 

Vooral onder WW’ers uit de bouw, zorg & welzijn, commerciële dienstverlening en uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren in juli meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. 

Voor het onderwijs is een toename van de WW in juli een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind juli 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (-25,2 procent).

In de rest van Nederland is een vergelijkbare trend te zien. Er waren in juli 4.063 uitkeringen minder dan een maand eerder, een daling van 2,5 procent. Ten opzichte van een jaar eerder is de daling nog veel forser. Eind juli telde Nederland 156.636 WW-uitkeringen, een daling van liefst 30,1 procent ten opzichte van de 224.227 uitkeringen in juli 2021.