Nieuws

Werkgelegenheid in Groningen relatief mild geraakt door coronacrisis

De werkgelegenheid in de regio Groningen is relatief mild geraakt door de coronacrisis. Dit omdat de sectoren zorg, onderwijs en overheid hier sterk aanwezig zijn, en de werkgelegenheid in deze sectoren niet afnam.


Leestijd: 1 minuut

Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld, zo meldt het UWV.

In Groningen blijft de vraag naar personeel in sectoren als detailhandel food, zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT (nog steeds) relatief groot, aldus het UWV. In sectoren als horeca & catering, vervoer, uitzendbureaus of bijvoorbeeld de evenementenbranche is de werkgelegenheid wel een stuk minder dan voor de coronacrisis.

In september van dit jaar telde Groningen 11.400 mensen met een WW-uitkering. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van eind 2019, toen Groningen nog 9.900 WW-uitkeringen telde. Het aantal openstaande vacatures nam af van gemiddeld 5.340 begin dit jaar tot gemiddeld 3.970 in de periode na half maart.

In regio Groningen zijn – in vergelijking met andere regio’s – relatief weinig werknemers werkzaam in de horeca, luchtvaart, sierteelt en sport, cultuur en recreatie. Met name deze sector(en) hebben het momenteel zwaar door onder andere overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Stijging WW verwacht

Het UWV verwacht dat het aantal Groningers met een WW-uitkering volgend jaar oploopt