Nieuws

Westerwolde start kort geding tegen COA om situatie in Ter Apel te verbeteren

De gemeente Westerwolde start een kort geding tegen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarmee wil de gemeente afdwingen dat het COA de afspraak nakomt om maximaal 2000 vreemdelingen op te vangen op de opvanglocatie in Ter Apel.


Leestijd: 1 minuut

De gemeente Westerwolde zegt de opvang-opgave waarvoor het COA staat te zien, maar vindt dat de situatie in Ter Apel te lang duurt en een te grote weerslag heeft op de gemeente en haar inwoners. “De gevolgen van de problemen bij de asielopvang in Nederland worden nu al veel te lange tijd in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld”, zegt burgemeester Jaap Velema. “Ondanks toezeggingen is er geen sprake van verbetering. Er is een onwerkbare en bovenal onmenselijke situatie ontstaan. Er moet iets gebeuren.”

Het COA is momenteel afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten voor het creëren van opvangplaatsen elders in Nederland. Het kort geding vindt plaats op 10 januari 2024.