Economie

Partnerbijdrage

Hoe het Bitcoin-schalingsprobleem op te lossen

Veel gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over de schaalbaarheid van het Bitcoinnetwerk. Hier zijn enkele oplossingen voor het Bitcoin-schalingsprobleem. 

In de begindagen had Bitcoin slechts een handvol gebruikers op zijn netwerk, en het aantal verwerkte transacties was relatief laag. Naarmate het netwerk zich uitbreidde en grote aantallen transacties, gebruikers en miners aantrok, ontstonden er echter schaalproblemen.

De Bitcoinblockchain kan momenteel slechts 7 tot 10 transacties per seconde verwerken. Dat is onvoldoende voor alle transacties in een wereld met meer dan 8 miljard mensen. Vroege gebruikers van Bitcoin waren de eersten die het potentiële schalingsprobleem identificeerden, en velen hebben suggesties gedaan om het aan te pakken. Dus hoe kan Bitcoin het schaalbaarheidsprobleem oplossen?


Leestijd: 3 minuten

Hoe het Bitcoin-schalingsprobleem op te lossen
Hoe het Bitcoin-schalingsprobleem op te lossen

Bitcoin schalen

Bitcoin dient als een digitale token en een gedistribueerd netwerk. De tokens worden uitgewisseld tussen gebruikers terwijl het netwerk de geschiedenis van die transacties verwerkt en bijhoudt met behulp van een blockchain-grootboek. Gebruikers kunnen echter Bitcoin buiten de blockchain om overdragen via andere protocollen en netwerken. Daardoor kan Bitcoin de enorme betalingsdrempel halen die nodig is om een dominant wereldwijd betaalmiddel te worden.

Hoewel er veel voorstellen zijn gedaan om het schaalbaarheidsprobleem van Bitcoin op te lossen, lijken twee manieren momenteel het meest haalbaar en efficiënt. De eerste methode is het upgraden van de blockchain om meer transactievolumes aan te kunnen. Vernieuwers op platforms zoals immediateconnect.nl kunnen ook extra netwerken creëren, zogenaamde lagen, om de overdracht van Bitcoin direct mogelijk te maken zonder gebruik te maken van de blockchain.

De blockchain van Bitcoin kan slechts 7 tot 10 transacties per seconde verwerken omdat het aanmaken van blokken gemiddeld 10 minuten duurt. Bovendien heeft elk blok een specifieke limiet van transacties die het kan bevatten. De duur van het aanmaken van nieuwe Bitcoin-blokken is vastgesteld tijdens de ontwikkeling van Bitcoin en zal waarschijnlijk niet veranderen.

De grootte van de blokken is echter vele malen veranderd. Satoshi Nakamoto stelde in 2010 de regel in dat blokken niet groter mochten zijn dan 1MB. Hoewel de in 2017 geïntroduceerde SegWit-upgrade de blokgrootte verhoogde naar 4 MB, blijven de meeste Bitcoin-blokken beperkt tot ongeveer 1,3 MB.

Het Bitcoinnetwerk stelt die limieten om te voorkomen dat de maat van de blockchain te snel groeit. Het is dus niet waarschijnlijk dat zij in de toekomst zullen veranderen. Daarom zijn de meeste inspanningen om het Bitcoinnetwerk te schalen gericht op het verminderen van de gegevens die nodig zijn voor transacties. Zo biedt de Taproot-upgrade efficiëntere transacties die minder ruimte in beslag nemen in Bitcoin-blokken.

Bitcoinlagen

Lagen zijn alternatieve netwerken voor de blockchain van Bitcoin waarmee gebruikers Bitcoin kunnen overdragen. Zij stellen Bitcoin blockchaintransacties in staat om grotere betalingsvolumes in batches weer te geven of af te wikkelen. Hoewel lagen verbinding maken met de blockchain, zenden zij niet elke transactie uit naar het netwerk. Dat bespaart op kosten en maakt een snellere betaling mogelijk.

Het Lightning Network

Het Lightning Network (LN) is de meest prominente laag op de Bitcoinblockchain. Het maakt microbetalingen en kleinere dagelijkse transacties mogelijk die niet langer rendabel zijn op het Bitcoinnetwerk. Het maakt onmiddellijke en kosteloze of bijna kosteloze Bitcoin-overdrachten tussen partijen mogelijk. Gebruikers openen en sluiten lichtkanalen via gewone Bitcoin-transacties en de blockchain. Zodra een partij een spoor opent, kan zij een oneindig aantal Lightning-transacties uitvoeren.

Het Liquid Network

De blockchain van het Liquid Network is vergelijkbaar met die van Bitcoin, maar is niet volledig gedecentraliseerd omdat een groep entiteiten hem bestuurt. Het Liquid Network kan snelle betalingen en lage tarieven garanderen ten koste van de decentralisatie.

Hoewel er nog vele andere alternatieven bestaan om het Bitcoin-schalingsprobleem aan te pakken, zijn lagen ongetwijfeld de meest efficiënte en veerkrachtige remedie. Lagen maakt het makkelijker, sneller en goedkoper om Bitcoin uit te geven. Door verdere verbeteringen van het Bitcoin-protocol en innovatieve lagen boven op de Bitcoinblockchain zal het netwerk dagelijks miljarden microbetalingen en internationale transacties kunnen verwerken.