Nieuws

Alders installeert laureaten in eerbiedwaardig Ubbo Emmius College


Leestijd: 1 minuut

Uit handen van de Commissaris van de Koningin in de Provincie Groningen, de heer Hans Alders, zijn 9 initiatoren van internationale meerdaagse congressen als lid van het Ubbo Emmius Colleghie geïnstalleerd.Het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) is in 1997 geïnitieerd door het Groningen Congres Bureau (GCB). Het GCB beijvert met succes de bevordering van het internationaal congresseren in Noord Nederland.De officiële plechtigheid vond plaats donderdag 5 juli in het Harmoniecomplex van de Rijksuniversiteit Groningen. Onder grote belangstelling ontvingen de 9 gelauwerden een fraaie oorkonde als blijk van waardering voor het effectueren van hun internationale congressen in Noord Nederland in 2000. Het resterende deel van de middag stond met het thema: “social events & partner-programma’s” in het teken van educatie aan potentiële congresinitiatoren.