Nieuws

Bevingsregio: “Extra opbrengsten gas moeten naar Groningen”

Áls er extra gaswinning uit Groningen plaatsvindt, dan moeten die meeropbrengsten ten gunste komen aan Groningen. Dat is de reactie van de Groninger overheden op het besluit van demissionair minister Blok van Economische Zaken over de mogelijke verdubbeling van de gaswinning dit jaar.


Leestijd: 1 minuut

Het kabinet heeft het voornemen om tussen oktober 2021 en september 2022 maximaal 7,6 miljard kubieke meter gas te winnen uit het Groninger gasveld, in plaats van de eerder voorgenomen gaswinning van 3,9 miljard kubieke meter gas.

De provincie en aardbevingsgemeenten verzoeken het kabinet in een brief dringend om alsnog alternatieven te onderzoeken. Daarnaast stellen ze dat het kabinet zich moet houden aan de afspraak het Groningenveld eind 2023 te sluiten.

In de brief staat onder andere dat het weer verhogen van de gaswinning een enorme klap is als het gaat om het vertrouwen van inwoners. Om het vertrouwen te herstellen is het volgens de overheden een budgettaire vertaling nodig van de toezeggingen die in het regeerakkoord zijn verwoord. Daarmee doelen ze op financiële middelen voor het oplossen van de funderingsproblematiek, het ophogen van budget voor maatwerkoplossingen bij knelpunten in de uitvoering van de versterking en het ophogen van het budget voor de woningverbeteringssubsidie, zodat alle inwoners die daarvoor in aanmerking komen het bedrag ook daadwerkelijk kunnen krijgen. 

“Het is onaanvaardbaar dat u winsten behaalt uit het niet nakomen van afspraken, terwijl wij intussen met te krappe budgetten voor de versterking achterblijven”, staat er in de brief. “Als onverhoopt toch extra winning uit het Groningenveld plaatsvindt dan zijn wij van mening dat die meeropbrengsten ten gunste moeten komen aan Groningen.” 

De overheden willen dat er in de komende kabinetsperiode stappen worden gezet, zodat inwoners gaan ervaren dat hun problemen daadwerkelijk opgelost worden en er een begin kan ontstaan van herstel van vertrouwen. De overheden geven aan graag in gesprek te gaan met beoogd staatssecretaris Vijlbrief.