Nieuws

Cameratoezicht in binnenstad uitgebreid

Het college van B en W wil het cameratoezicht in de binnenstad fors uitbreiden. De burgemeester van Groningen krijgt dan meer mogelijkheden om kortdurend cameratoezicht in te zetten als de situatie daar aanleiding toe geeft.


Leestijd: 1 minuut

Cameratoezicht in binnenstad uitgebreid
Cameratoezicht in binnenstad uitgebreid

Tijdens de ongeregeldheden van eind november in de binnenstad van Groningen bleek het nut en noodzaak van cameratoezicht door de politie. Althans, op het beperkte aantal plekken in Groningen waar nu camera’s hangen, zo stelt de gemeente. Om de hulpdiensten hun werk goed te laten doen, is het het voornemen om het aantal camera’s uit te breiden. 

Burgemeester Koen Schuiling: “Cameratoezicht is in tijden van toenemende spanningen, soms met grote demonstraties en ongeregeldheden tot gevolg, een noodzakelijk instrument om de veiligheid van alle Groningers zo goed mogelijk te waarborgen. Als ik luister naar de reacties van ondernemers wiens pand recent vernield werd en de nietsvermoedende bezoekers die op die middag aan het winkelen waren in de binnenstad, dan vind ik dat zij recht hebben op de bescherming van de parate diensten. Ook al is het met een relatief zwaar instrument als cameratoezicht.” 

Verschillende aanleidingen

In vergelijking met andere grote steden is Groningen tot op heden relatief terughoudend met de inzet van camera’s. Uitbreiding van camera’s geldt voor in ieder geval de Grote Markt en Vismarkt en de belangrijkste toegangswegen daaromheen. 

Uitvoeringsplan

De nieuwe verordening op het cameratoezicht in Groningen wordt nog in december besproken in de gemeenteraad. Als er een besluit over is genomen, wordt er op korte termijn een uitvoeringsplan gemaakt met daarin hoeveel camera’s er extra nodig zijn in de binnenstad en welke concrete regels er gehanteerd zullen worden rondom het uitkijken van de camera’s.