Nieuws

GBB: 'Het definitief failliet van het Mijnraadadvies'

Het Mijnraadadvies is failliet, zo stelt de Groninger Bodem Beweging. "Uit nieuw onderzoek van de NCG blijkt dat veel woningen die door de HRA-methodiek van de NAM veilig zijn verklaard, alsnog versterkt moeten worden. Het Mijnraadadvies waarop het beleid van minister Wiebes is gebaseerd, heeft deze HRA-methodiek als grondslag. De resultaten van het onderzoek betekenen het failliet van het Mijnraadadvies."


Leestijd: 1 minuut

Film Bodem in Beweging donderdag te zien in 2DOC
Film Bodem in Beweging donderdag te zien in 2DOC

RTV Noord onthulde dat er een steekproef is gedaan onder 770 woningen die eerder veilig waren verklaard. Uit het extra onderzoek blijkt echter dat vrijwel alle 127 onderzochte panden alsnog versterkt moeten worden. De groep is opnieuw doorgerekend met de meest actuele veiligheidsnorm.

Hieruit blijkt volgens de Groninger Bodem Beweging dat de HRA-methodiek sterk tekortschiet bij het bepalen van woningen met veiligheidsrisico's. "Het betekent de facto het failliet van het Mijnraadadvies, dat volledig stoelt op de bruikbaarheid van de HRA-methodiek om te bepalen welke huizen eventueel wel en welke niet versterkt hoeven te worden", aldus de GBB.

"We stellen al lang dat de HRA-methodiek niet voor het doel geschikt is waarvoor de Mijnraad haar heeft gebruikt. De NAM zelf heeft dit ook aangegeven", zo stelt de belangenclub. 

De glasharde bevestiging hiervan door het nieuwe onderzoek, leidt volgens de GBB tot de volgende conclusies:

  1. 1 – Het tekortschieten van de HRA-methodiek mag niet leiden tot een nieuwe vertraging van de versterking. Daarom moeten de gemeentelijke versterkingsplannen onverkort en zo snel mogelijk worden uitgevoerd en worden aangevuld (zie onderstaande adviezen).
  2. 2 – Alle woningen in het aardbevingsgebied moeten worden geïnspecteerd. Dat zijn de 26.000 die nu worden beschouwd plus andere woningen waarbij aanleiding bestaat te veronderstellen dat ze niet veilig zijn. 
  3. 3 – Alle in het verleden uitgebrachte versterkingsadviezen moeten worden uitgevoerd. Herbeoordeling heeft geen toegevoegde waarde. Dit zal ook het versterkingsproces versnellen.
  4. 4 – Panden waarvan bewoners reden hebben te twijfelen aan de veiligheid, en die nog niet in de versterkingsplannen zijn opgenomen, moeten zo snel mogelijk worden geïnspecteerd ('opname op verzoek'). Dat panden als veilig worden bestempeld door de HRA-methodiek, zegt kennelijk weinig.