Nieuws

“Geen gekke gedachte dat Schiermonnikoog bij Groningen zou horen”

Onlangs wezen diverse media op een foutje in een aardrijkskundeboek. Volgens de uitgever Alles-in-1 hoort Schiermonnikoog bij Groningen, evenals Rottumerplaat en Rottumeroog. Volgens Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie bij de Waddenacademie, is het helemaal geen gekke gedachte dat Schiermonnikoog bij Groningen zou horen.


Leestijd: 1 minuut

Schiermonnikoog wandelt al eeuwen naar het oosten. Het eiland heette aanvankelijk Wierumeroog, omdat het tegenover het Friese dorp Wierum lag. Tegenwoordig ligt het vrijwel in zijn geheel voor de Groninger kust. In 2006 en 2021 vonden er al grenswijzigingen plaats – ten koste van stukjes ‘Groningen’ – om onduidelijkheden tussen veiligheidsregio’s bij calamiteiten te voorkomen. 

Toch is de gedachte dat Schier bij Groningen zou horen niet zo’n gekke. De Staten van Friesland verkochten het eiland uit geldgebrek in 1640 en de reeks daaropvolgende particuliere eigenaren eindigde met de Duitse graaf van Bernstorff. Die moest het eiland na de Tweede Wereldoorlog als vijandelijk bezit bij de Dienst Domeinen inleveren.

Eerder, in augustus 1915, stelde een inzender in het Nieuwsblad van het Noorden voor om Schier maar aan Groningen over te dragen. Het eiland had nauwe banden met Stad en provincie, terwijl er bij de Friese staten onwil ontstond om aan een aanlegsteiger voor de veerboot mee te betalen, waar de graaf en het Rijk wel toe bereid waren.

In november 1945 stelde de burgemeester van Groningen aan de premier en de minister van Financiën voor om het grondgebied van zijn gemeente uit te breiden met Schiermonnikoog, zijns inziens ‘recreatiecentrum voor in de eerste plaats de bevolking van de stad Groningen’. Maar dat was zelfs voor Groningen een stap te ver. Schiermonnikoog was en bleef Fries.