Nieuws

Groningse jongeren drinken steeds vroeger meer drank


Leestijd: 2 minuten

De Groningse cijfers zijn in het verleden goed representatief gebleken voor de rest van het land.Van de leerlingen van het voortgezet onderwijs tussen de 14 en 16 jaar drinkt zestig procent wel eens alcohol. Dit aantal is twee procent gestegen vergeleken met de cijfers uit 1996. Het rookgedrag van de jongeren blijft nagenoeg gelijk. In het basisonderwijs rookt twee procent van de leerlingen, op het voortgezet onderwijs dertig procent. Wel is opvallend dat steeds meer meisjes roken.De cijfers baren de GGD zorgen. ,,Zeker die toename van het roken bij meisjes”, stelt epidemioloog Auke Wiegersma. ,,Er sterven steeds meer vrouwen aan longkanker, een trend die als je naar deze cijfers kijkt statistisch door zal zetten.” Het toenemende gebruik van drank is volgens de onderzoeker ook een onrustbarende ontwikkeling. ,,An sich is alcoholgebruik niet erg, maar hoe jonger iemand er mee in aanraking komt, hoe groter de kans wordt op overmatig gebruik op latere leeftijd.” Er is volgens Wiegersma geen reden om aan te nemen dat deze stijgende trend de komende jaren niet doorzet.Van de leerlingen op het voortgezet onderwijs heeft veertig procent de week van het onderzoek één tot zeven glazen gedronken. 33 Procent dronk meer dan acht glazen drank, 27 procent heeft in die week geen drank gedronken. De helft van de consumptie vond plaats op zaterdagavond, een kwart op vrijdag. Het sigaretgebruik in het voortgezet onderwijs ligt gemiddeld op twaalf sigaretten per dag.Het feit dat de verkoop van alcohol en tabak onder de zestien jaar verboden is, werpt volgens de GGD geen enkele structurele barrière op voor de jongeren. ,,Er zijn altijd wel vriendjes of vriendinnetjes die ouder zijn of er ouder uitzien en gewoon drank geserveerd krijgen”, merkt Wiegersma. Ook het roken wordt niet constructief gedemotiveerd door een verkoopverbod aan jongeren. ,,Zolang er sigarettenautomaten zijn, vallen ook dat soort regels zonder enig probleem te omzeilen.”