Nieuws

IMG gaat ook funderingsproblemen aardbevingsschade aanpakken

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ontwikkelt een aanpak om herhaalschade te voorkomen bij huizen die naast mijnbouwschade ook met constructieve problemen te maken hebben, zoals schade aan de fundering van het huis. In de komende jaren wil het IMG enkele duizenden woningen aanpakken. Daarvoor heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 350 miljoen euro beschikbaar gesteld.


Leestijd: 2 minuten

Dat meldt het IMG. Uit een studie van advies- en ingenieursbureau Sweco blijkt dat naar schatting 1 op de 20 woningen in Groningen met mijnbouwschade ook met constructieve problemen kampt. Het versterken van bijvoorbeeld funderingen kan daar herhaalschade voorkomen bij een nieuwe beving. 

Uit het onderzoek blijkt dat er bij 4 tot 10 procent van de adressen waar mijnbouwschade is vastgesteld, sprake kan zijn van constructieve schade die funderingsregelateerd is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om relatief grote scheuren in dragende muren en scheuren in de funderingen. Het IMG meldt nadrukkelijk dat het gaat om eerste schatting van de potentiële omvang van de niet-mijnbouwgerelateerde constructieve problemen, vooral op gebied van funderingen.

Dat er constructieve problemen kunnen zijn bij panden met mijnbouwschade is al langer duidelijk, maar de omvang van het probleem was niet bekend. Ook kunnen de problemen als ze al worden vastgesteld, nu meestal niet worden opgelost door het IMG. Als de deskundigen oordelen dat de constructieve schade geen mijnbouwschade is, kan het IMG dat niet vergoeden.

Maar daar komt verandering in. In de Tijdelijke wet Groningen komt een bepaling die het IMG de bevoegdheid geeft verbetermaatregelen te treffen. Het gaat dan om adressen waar sprake is van mijnbouwschade, maar waar de eventuele constructieve problemen niet als mijnbouwschade zijn aangemerkt. 

In de aanpak die nu wordt ontwikkeld, moet onder meer worden bepaald welke situaties wel en niet in aanmerking komen. Zo is het nemen van vaak ingrijpende constructieve maatregelen niet in alle situaties zinvol, bijvoorbeeld als de mijnbouwschade klein is en de kans op herhaalschade ook klein is. Het idee is nu dat, voor wie in aanmerking komt, er bij een nieuwe schademelding bij de schade-opname een aanvullende check komt op constructieve problemen. 

De uitvoering start met een pilot in de kern van het bevingsgebied en wordt dan verder uitgebreid. Na selectie van de aannemers is het plan vanaf de zomer van 2023 met de eerste 300 woningen te beginnen, waaronder ook panden van ondernemers en agrariërs.