Nieuws

Vertrouwen Groningers bereikt dieptepunt in gaswinningsgebied

Liefst driekwart van de bewoners in het Groningse aardbevingsgebied ziet de toekomst van het gebied negatief in. Dat blijkt uit de jaarlijkse peiling van Vereniging Eigen Huis. Nog nooit was het vertrouwen zo laag.


Leestijd: 2 minuten

Groningers in afwachting van eindrapport Parlementaire Enquête Gaswinning
Groningers in afwachting van eindrapport Parlementaire Enquête Gaswinning

Het vertrouwen is ten opzichte van vorig jaar opnieuw verslechterd, toen het ook al heel laag was. "Zelfs met een gaskraan die steeds verder dichtgaat, de aanstelling van een eigen staatssecretaris en diverse subsidies, klinkt de wanhoop in het noorden door. De situatie blijft schrijnend", zegt Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis.

De peiling is een vertrouwensonderzoek onder de Groningse leden van Vereniging Eigen Huis. Daarin wordt gevraagd naar hun toekomstbeeld, veiligheidsgevoel, de woonsituatie en de mate waarin zij zich zorgen maken over de aardgaswinning. 

De resultaten laten een uiterst somber beeld zien. Zo is 26 procent van de Groningse huiseigenaren zeer negatief over hun persoonlijke situatie, vorig jaar was dit 21 procent. De gaswinningsproblematiek houdt de gemoederen flink bezig. Op de schaal van één tot tien, waarbij tien staat voor 'houdt mij elke dag bezig', komt dit uit op een 7,1. Het is voor het eerst dat deze telling boven de 7 uitkomt.

Vereniging Eigen Huis vindt het verontrustend dat ook het gevoel van veiligheid in de eigen woning niet verbetert. Bijna 40 procent van de ondervraagden geeft aan zich thuis onveilig te voelen. "Thuis is je basis, je veiligheid en je eigen plek. Niemand zou zich druk moeten maken of je huis wel overeind blijft staan en wat dat betekent voor je gezin", zegt Kremer.

Volgens Vereniging Eigen Huis moet het kabinet 'vanuit medemenselijkheid' helpen en zorgen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zich niet meer bemoeien met de financiële afhandeling van schadeherstel en versterking.

"Pas als de NAM daar niets meer over te zeggen heeft, kan de overheid de gedupeerden coulant behandelen", legt Kremer uit. "Gedupeerden zouden binnen bepaalde kaders meer regie moeten krijgen door met een eigen aannemer schades te verhelpen en de woning te versterken. De menselijke maat moet vooropgesteld."

Vereniging Eigen Huis houdt jaarlijks een peiling onder haar Groningse leden om het vertrouwen te meten in de aanpak van de gasproblematiek. Aan deze achtste editie deden 1153 leden mee.